Brain Cancer อันตรายจากมะเร็งสมอง

     สำหรับโรคมะเร็งสมอง เป็นโรคที่เกิดจากเนื้องอกที่สมองแล้วเนื้องอกนั้นกลายเป็นเนื้อร้าย ซึ่งมะเร็งสมองสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว อาจเกิดขึ้นมาเองที่บริเวณเนื้อเยื่อของสมองเลยหรืออาจจะลุกลามมาจากโรคมะเร็งที่เกิดจากอวัยวะอื่นในร่างกาย ซึ่งมะเร็งสมองนี้จะมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อเป็นมะเร็งที่สมองจะทำให้ผู้ป่วยปวดหัวมากจนอาเจียนรวมถึงจะมีปัญหาเรื่องของการทรงตัว การพูด ความคิด การมองเห็นและเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิต

เมื่อมีอาการปวดหัวมากในตอนเช้า ปวดจนบางครั้งอาเจียนหรือเป็นลมหมดสติ  ปวดตามกล้ามเนื้อและกระดูก ทรงตัวเดินลำบาก พูดไม่ค่อยชัดและมีปัญหาเรื่องความจำ อาการเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นมะเร็งที่สมอง แต่อาการเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นการยื่นยันว่าจะเป็นโรคนี้เช่นกันเพราะยังมีโรคอื่นๆอีกมากที่มีอาการคล้ายกันนี้ แต่ถ้ามีอาการเหล่านี้แล้วยังมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ง่วงนอนมากจนผิดปกติ อาเจียนบ่อยๆโดยไม่มีสาเหตุ มองเห็นภาพไม่ค่อยชัด ควรจะรีบไปรับการตรวจรักษาจากแพทย์ทันที

มะเร็งที่สมองเป็นอีกมะเร็งที่ไม่สามารถบอกสาเหตุของการเป็นโรคนี้ได้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไร บางครั้งอาจเกิดจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือเคยมีประวัติคนในครอบครัวเป็น หรือเป็นโรคมะเร็งในอวัยวะส่วนอื่นแล้วมะเร็งลามมาที่สมอง การติดเชื้อไวรัสบางชนิด หรือด้วยอายุที่มากแล้วรวมถึงการอยู่ในบริเวณที่มีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งทุกสิ่งที่กล่าวมาล้วนทำให้เป็นมะเร็งได้ทั้งสิ้น

เมื่อมีอาการดังที่กล่าวไปตอนต้นแล้ว ทางแพทย์จะมีการตรวจและวินิจฉัยอีกครั้ง อาจเป็นการตรวจด้วยการเจาะน้ำไขสันหลังไปตรวจ หรือการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ และหากพบว่าเป็นโรคนี้จริงๆ ทางแพทย์จะมีการแจ้งให้ผู้ป่วยทราบรีบทำการรักษา แต่การรักษามะเร็งสมองนั้นอาจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเพราะมีผลต่อร่างกายหลายจุด โดยต้องควบคุมเรื่องการกิน ต้องมีการทำกายภายบำบัดร่วมด้วย การรักษาก็ยังมีลักษณะการรักษาโรคมะเร็งจุดอื่นนั่นคือ การฉายรังสีหรือเคมีบำบัด การผ่าตัด แต่การผ่าตัดจะค่อนข้างอันตรายเพราะเกิดที่สมอง

ดังนั้นหากการผ่าตัดสำเร็จไปได้ด้วยดี ผู้ป่วยจะยังต้องมีการทำกายภาพบำบัด และการแนะนำการเลือกรับประทานอาหารเพื่อให้ร่ายกายจะได้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น แต่มีข้อควรระวังเช่นเดียวกันเพราะโรคนี้อาจมีการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้ เช่นเนื้องอกมีเลือดออก หรือมีน้ำคั่งในโพรงสมอง ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะมีผลทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ในปัจจุบันยังไม่มีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ ทำได้เพียงแต่ลดการเสี่ยงของการเกิดโรค ด้วยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารที่ทำให้ก่อมะเร็งเหล่านี้รวมถึงพฤติกรรมการกิน

 

สนับสนุนโดย  bk8 casino