ทัศนคติที่ดีสร้างตัวเราให้แตกต่าง

ทัศนคติถือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตและทัศนคติก็เป็นสิ่งที่มีผลโดยตรงต่อความคิดของเราและการแสดงออกต่อสิ่งต่างๆรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นล้วนมาจากทัศนคติของเราทั้งสิ้นและโดยส่วนใหญ่คนที่มีทัศนคติที่ดีนั้นจะเป็นคนที่สามารถทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จมากกว่าคนที่มีทัศนคติที่ไม่ดี โดยทัศนคตินั้นควรจะเป็นสิ่งที่เป็นทัศนคติที่ดีต่อตนเองและต่อผู้อื่นได้

และเชื่ออย่างยิ่งว่าการทัศนคติที่ดีนั้นจะสามารถช่วยทำให้เรานั้นเป็นคนที่แตกต่างได้แต่ไม่ใช่คนที่แตกแยกและคนที่มีทัศนคติที่ดีมักจะรับมือกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาได้อย่างดีด้วยเช่นกันและการที่เราเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีนั้นก้ยังจะส่งผลและทำให้เรา

เป็นคนที่สามารถมองโลกในด้านบวกได้เสมอ ไม่ว่าเรานั้นจะเจอเรื่องอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิต หรือเรื่องของใครก็ตาม เราจะไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่แย่หรือเรื่องที่ดีสะทีเดียวเรามักจะมองเรื่องเหล่านั้นด้วยหลักการและเหตุผลต่างๆว่า สิ่งใดที่ทำให้เกิดผลเหล่านี้ และเราไม่ได้โทษโน่นโทษนี่ แต่เราจะรีบหาทางแก้ไขและทำสิ่งต่างๆรอบตัวเรนั้นให้ดีที่สุด และเราจะคิดเสมอว่าเราทุกคนล้วนจะต้องมีวันที่เจอปัญหาได้แต่เดียวเมื่อเราคิดและวิเคราะหำการอก้ไขได้แล้วนั้นเรื่องาวต่างๆหรือปัญหานั้นก็จะผ่านพ้นไปนั่นเอง

และการมองโลกในด้านบวกนั้นนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราแล้วยังเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างด้วยเพราะเราก็จะคิดกับคนรอบข้างในด้านบวกเสมอนั่นเองก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ทั้งเราและคนรอบข้างมีความสุขด้วยเพราะคนรอบข้างนั้นก็จะต้องได้รับสิ่งที่เป็นด้านบวกเสมอด้วย

เห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้น เมื่อเราเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีแล้วนั้น จะทำให้เรานั้นมองคนอื่นมากขึ้นและเห็นความยากลำบากของคนอื่นๆ เมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านั้นเราจะกลายเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นนั่นเอง และบวกด้วยทัศนคติที่ดีของเรานั้นเราก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือต่อเพื่อนมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ เพราะการที่เราจะสามารถช่วยเหลือใครได้นั้นก็เกิดความเห็นอกเห็นใจนั่นเอง ทำให้เราเป็นคนที่มีนำใจมากขึ้นและเมื่อเรามีนำใจเราก็จะมีความเห็นแก่ตัวน้อยลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นก็มาจากทัศนคติของเราทั้งหมด

ในบางครั้งอาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเราในเรื่องต่างๆ ถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องเก็บมาคิดหรือมาใส่ใจเลยนั่นเอง เพราะอย่างที่รู้ว่าคนเรานั้นเติบโต อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน ทัศนคติรวมไปถึงความคิดต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างกันไป ดังนั้นแล้วสิ่งที่เรานั้นต้องทำและคิดก็คือเราจะสร้างทัศนคติอย่างไรให้เรานั้นมีความแตกต่างไปจากคนอื่นและเป็นทัศนคติของตัวเราเองเราเองและทัศนคติของเราจะต้องเป็นที่ยอมรับในหมู่คนส่วนมากด้วยและตัวตัวเราจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุด

 

สนับสนุนโดย  ทดลองเล่นบาคาร่าฟรี se